BTW teruggave op zonnepanelen nu goed geregeld


DEN HAAG - De BTW op de aankoop en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Belastingadviseurs hebben hier veelvuldig overleg over gehad waaronder ook met de Belastingdienst. Inmiddels is er uitsluitsel gekomen van de Belastingdienst. Vorige week publiceerde de organisatie de voorwaarden waar een persoon of onderneming aan moet voldoen om vervolgens recht op BTW teruggave aan te kunnen vragen. 

Om alle regels in goede banen te leiden is de Centrale BTW Teruggave opgezet. Hier kunnen particulieren maar ook de installateurs terecht voor vragen, want het blijft ingewikkeld. [Dit artikel is geschreven door dichtbij-meeschrijver Romano Hagen, partner bij Van der Zwet Accountants en Adviseurs] 

Leveren aan energiebedrijf 
Het belangrijkste is dat het kan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Een van de voorwaarden voor de BTW teruggave is dat iemand een deel van de door de zonnepanelen opgewekte stroom levert aan het energiebedrijf. Romano Hagen: ‘Als je zonnepanelen hebt laten plaatsen, leveren die overdag meer stroom op dan je voor je eigen huishouden nodig hebt. De overige stroom lever je aan het energiebedrijf. Voor de door jou geleverde stroom, krijg je een vergoeding van je energiebedrijf. Die wordt meestal verrekend met het bedrag dat jij aan het energiebedrijf moet betalen. Het maakt daarbij geen verschil uit of je een zogenoemde ‘slimme’ meter hebt of een analoge (= terugdraai)meter.’

Als iemand aan de voorwaarden voldoet, wordt hij door de Belastingdienst als BTW-ondernemer gezien. ‘Je bent dan dus ondernemer voor alle stroom die je opwekt, niet alleen voor de stroom die je aan het energiebedrijf levert. Over de opgewekte stroom moet je BTW betalen. Omdat dit moeilijk te bepalen is, zijn er afspraken met de Belastingdienst gemaakt over vaste bedragen per 1.000 Kwh. Het komt er dus op neer dat de BTW op de aanschaf en montage terug gevraagd kan worden en BTW over de opgewekte energie afgedragen moet worden. De te betalen BTW is slechts een fractie van wat er terug gevraagd kan worden.’

Drempel: € 1.345,- 
Overigens moet dat alleen het eerste jaar. Je kunt ervoor zorgen dat je na je BTW-teruggave bij de Belastingdienst afgemeld wordt. Dan hoef je de opvolgende jaren geen BTW over de opgewekte energie te betalen en is er geen contact meer met de Belastingdienst. De zonnepaneleneigenaar kan namelijk een beroep doen op de kleine ondernemersregeling. Als het BTW-bedrag per jaar € 1.345,- of lager is, dan hoef je deze BTW niet aan de Belastingdienst te betalen. In de praktijk zal dit bedrag nooit gehaald worden.’

'We hebben ook veel reacties gehad van mensen die al eerder zonnepanelen hebben laten plaatsen. Zij komen alleen in aanmerking voor de BTW-teruggave indien de panelen op of na 20 juni 2013 in gebruik zijn genomen,' zegt Hagen. Voor veel particulieren is het een complexe materie. ‘Daarom is de Centrale BTW Teruggave opgezet. Hier worden de BTW-teruggaven voor particulieren en installateurs centraal geregeld en worden alle formaliteiten met de Belastingdienst uitgevoerd.’ Voor meer informatie over de BTW op zonnepanelen en het teruggaaf pakket kan worden gekeken op de hiervoor gemaakte BTW voor zonnenpanelen website
 


 

02-12-2013 > Definitieve EU-heffing op Chinese zonnepanelen

De Europese Unie heeft maandag besloten definitief een importheffing op te leggen voor Chinese zonnepanelen. De maatregelen gaan op 6 december in en moeten twee jaar gelden. In juni legde de EU al een tijdelijke importheffing op. Met de heffing bestraft de EU de Chinese dumpingpraktijken. Ook moet er zo een einde komen aan Chinese subsidies voor zonnepanelen, die daardoor goedkoper op de Europese markt kunnen worden gebracht. De Chinese staatssteun is nadelig voor de Europese zonnepanelensector, meent de EU. Brussel maakt een uitzondering voor Chinese exporteurs die hebben afgesproken de zonnepanelen tegen een bepaalde minimumprijs aan te bieden


 

12-11-2013 > Salderen zonnestroom voor komende vier jaar veiliggesteld, mogelijke afbouw na 2017

De Rijksoverheid gaat over vier jaar onderzoeken of het salderen van zonnestroom financieel houdbaar is. De huidige salderingsregeling - die door het wegstrepen van het eigen energieverbruik met de eigen opgewekte zonnestroom - gaat daardoor mogelijk na 2017 veranderen. Voor de komende vier jaar is het salderen echter veiliggesteld.

In de 'Visie Lokale Energie' die op 8 november werd aangeboden aan de Tweede Kamer schrijft het Kabinet (namens verantwoordelijk Minister Kamp) het volgende:

'Op korte termijn is het wenselijk het financieel voordeel van ‘salderen’ achter de meter in stand te laten. Enerzijds omdat consumenten nu zonnepanelen aanschaffen op basis van de huidige salderingsfaciliteit achter de meter en daarbij terecht de verwachting hebben dat het financieel voordeel van deze regeling de komende jaren gecontinueerd wordt. ... ... Het rijk zal op termijn (als ervaring is opgedaan met het verlaagde energiebelastingtarief) een onderzoek doen naar het zelf opwekken van energie achter de meter, waarbij wordt gekeken naar de samenhang van het salderen achter de meter en het verlaagd energiebelastingtarief voor lokaal opgewekte energie en de financiële houdbaarheid op lange termijn. Dit onderzoek wordt gekoppeld aan de evaluatie van de nieuwe regeling voor een verlaagd energiebelastingtarief die over vier jaar zal plaatsvinden.'